panel www kdbrd2016

menu 2017

Patronat honorowy

 

 

 

Patronat

 

 

 

Partner Strategiczny

Partner Specjalny

 

Partner

 

 

Firmy Współpracujące

 

 

 

Patronat medialny

90 RK logo patronat GRANAT mae

 

 

 

logotyp Drogi

IV KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 mają za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania środków organizacji ruchu oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaprezentuje stan BRD w Polsce na tle wyników analizy danych o zdarzeniach drogowych w 2016 r., zaś sytuację w Małopolsce w obszarze BRD ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia pieszych, przybliży sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD. Zostaną również zaprezentowane wyniki kontroli NIK dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz bezpieczeństwa na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych. Poruszymy także tematykę aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych, ale też wstępne wyniki pracy badawczej dotyczącej „inteligentnych” skrzyżowań przyjaznych kierowcom. Podejmiemy również tematykę zmian w przepisach techniczno-budowlanych w drogownictwie. Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich oferowanych przez rynek, w tym dedykowanych przejazdom awaryjnym, chcemy poruszyć tematykę policzalnego wpływu usług ITS na poziom BRD, zagrożeń związanych ze skrzyżowaniami linii kolejowych z drogami, skutecznością działania automatycznych urządzeń do pomiaru prędkości, widzialnością oznakowania pionowego w specyficznych warunkach, oznakowania sprzyjającego bezpieczeństwu pieszych, zasad oświetlania przejść dla pieszych, oddziaływania barier ochronnych na konstrukcję obiektów inżynierskich oraz utrudnień jakie urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza drogowe bariery ochronne stanowią dla służb ratowniczych.

Podczas Forum zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych. Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę
i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017 jest stworzenie płaszczyzny do omówienia najbardziej aktualnych zagadnień w szerokim gronie fachowców, danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

 


Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny