logo

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE
MOSTÓW 2013” to temat spotkania, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Krakowie.
Jedną z najważniejszych cech budowli jest bezpieczeństwo dla użytkowników oraz ich trwałość, bezawaryjność i łatwość utrzymania. Taki zadanie jest zawsze stawiane przez inwestorów projektantom i wykonawcom wszystkich obiektów. Podstawowym czynnikiem, zagrażającym trwałości budowli narażonych na wpływ czynników atmosferycznych jest woda opadowa, która samodzielnie lub w połączeniu z ujemnymi temperaturami powoduje uszkodzenia materiałów, z których wykonany jest obiekt.
W przypadku budowli komunikacyjnych obecność wody ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Zbyt wolno odprowadzana woda zmniejsza znacząco przyczepność pomiędzy oponą a nawierzchnią.
Dodatkowo w przypadku mostów i wiaduktów już przy stosunkowo niewielkim spadku temperatury powietrza poniżej 0 oC tworzy lodową powłokę, będącą zaskoczeniem dla kierowców.
Dlatego prawidłowe odwodnienie dróg i obiektów inżynierskich jest sprawą niezmiernie ważną, choć często niedocenianą z uwagi to, że dla przeciętnego użytkownika odwodnienie jest (lub powinno być) niewidoczne.
Powinno też w jak najmniejszym stopniu ujemnie wpływać na naturalne środowisko w pobliżu budowli komunikacyjnych.
Wody na obiekcie nie da się uniknąć, ale można nad nią zapanować przez prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie systemu odwodnienia. Często nie jest to łatwe – zwłaszcza w przypadkach tak skomplikowanych obiektów, jakimi są mosty i wiadukty. Pomocą dla projektantów i wykonawców jest stały postęp w dziedzinie materiałów służących hydroizolacji i odprowadzeniu
wody z obiektów.
Podczas Forum ODWODNIENIE MOSTÓW 2013 będziemy mówić o tym jak prawidłowo projektować oraz wykonywać systemy hydroizolacji i odwodnienia obiektów inżynierskich. Zaproszeni specjaliści pokażą prawidłowe rozwiązania, najczęściej popełniane błędy oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Komitet Organizacyjny

„Sprawą podstawową jest odpowiedź na pytanie, czy tematyka odwodnienia obiektów mostowych (czy szerzej – inżynierskich) zasługuje na podejmowanie w formie ogólnopolskiego spotkania specjalistów – projektantów, wykonawców i służb utrzymaniowych, skoro jest ona niemal tak stara jak mostownictwo. Otóż nic bardziej błędnego od mniemania, że wszystko na ten temat wiemy i stosowane w praktyce rozwiązania spełniają wszystkie warunki stawiane systemom odwodnieniowym. Obserwacja realizacji, i to nawet niektórych najnowszych, wskazuje, że wiele jest jeszcze popełnianych błędów wynikających głównie albo z prostej ignorancji albo z niedostatecznego docenienia ważnej roli systemów oprowadzania z obiektów wody; syntetycznie i współcześnie rzecz ujmując – z braku holistycznego (całościowego) spojrzenia na znaczenie odwodnienia obiektów mostowych, uwzględniającego także aspekty estetyczne”.

Prof. Wojciech Radomski
Przewodniczący Rady Programowej Forum