panel KDBRD20

menu 2020

Patronat

PKD nowe logo male

Klir logo

PK

WMRBRD LOGO BIG v1

 

MORD Krakow

GITD

IBDiM

logo OIGD kolor pion

 

ITS

Partnerstwo

Logo Krakow C rgb

Patronat Honorowy

 

maopolska logo

GDDKiA

 

KRBRD

LogotypMIpoziom

Partnerzy Specjalni

logo gryflum page 001

LOGO SCHREDER EXPERTS IN LIGHTABILITY

Partnerzy

 

technolight logo

nissen

GL OPTIC LOGO CLAIM apla 600x320px page 001

logo fullHD black

klotoida

Firmy Współpracujące

saferoad logo payoff

LOGO sygnay

vanberde

Współpraca

bezpiezny krk wersja podstawowa rgb

CIBRD logo RGB

Patronat medialny

ViaExpert01

 

Logotyp Edroga

RK logo

 

Logo krakow pl H cmyk

Uwagi w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (UD53).


W wyniku obrad 36 wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes powstała długa lista wniosków dotyczących potrzebnych zmian legislacyjnych, m. in. w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Nasze poniższe uwagi dotyczą wyłącznie zapisów zaproponowanych w projekcie nowelizacji tejże ustawy. W pełni popieramy proponowane zmiany i stoimy na stanowisku, że należy jak najszybciej wprowadzić je w życie. Wyrażamy jednak potrzebę podjęcia dalszych prac legislacyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Z uwagi na ryzyko opóźnienia wprowadzenia zmian proponowanych w procedowanym projekcie, nie należy jednak rozszerzać zakresu tematycznego przedmiotowej ustawy.

Uwagi:
1. Należy rozszerzyć pierwszeństwo pieszych względem pojazdów również dla osób zbliżających się do przejścia dla pieszych oraz oczekujących przed nim na możliwość wejścia.
2. Pieszy wchodzący na torowisko tramwajowe albo przechodzący przez torowisko, nie powinien mieć pierwszeństwa przed tramwajem bądź autobusem korzystającym z torowiska.
3. Prędkość dopuszczalna tramwaju na wydzielonym torowisku powinna zostać podniesiona do 70 km/h.
4. Zmiany dotyczące zatrzymywania prawa jazdy po przekroczeniu przez kierowców prędkości powyżej 50 km/h powinny być wdrożone najszybciej jak to tylko możliwe z prawnego punktu widzenia.

Uzasadnienie:
1. Odnośnie do rozszerzenia ochrony pieszych.
Zapisy zaproponowane w projekcie przedmiotowej ustawy nie powodują istotnej zmiany w relacji kierujący – pieszy. Sytuacja musi być jasna i jednoznaczna: kierujący pojazdami muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym korzystającym z przejścia dla pieszych. Udowodnienie czy pieszy w chwili zdarzenia drogowego właśnie „wchodził” na przejście będzie bardzo trudne.
2. Uzasadnienie odnośnie do uregulowań dotyczących tramwajów.
Pojazdy szynowe wykazują inne właściwości dynamiczne niż pojazdy poruszające się na ogumionych oponach. Dlatego pierwszeństwo pieszych winno być wyłączone w stosunku do pojazdów szynowych, m.in. ze względu na dłuższą drogę hamowania, liczbę przewożonych pasażerów oraz nadawany im priorytet (zarówno w aspekcie priorytetu w sterowaniu ruchem w wielu miastach, jak i promowaniu tego środka transportu w polityce zrównoważonej mobilności). Dodatkowo gwałtowne hamowanie wpływa na bezpieczeństwo pasażerów znajdujących się wewnątrz pojazdu. Podniesienie dopuszczalnej prędkości jazdy tramwaju poruszającego się po wydzielonym torowisku do 70 km/h ma celu podniesienie prędkości komunikacyjnej tramwajów.
3. Uzasadnienie odnośnie do zmian w zakresie prędkości jazdy pojazdów oraz penalizacji wykroczeń w tym zakresie nie są konieczne – są to zmiany od dawna pożądane przez środowisko zajmujące się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.