panel

OŚWIETLENIE 2020

OŚWIETLENIE 2020

Kraków, 19 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2020”, które odbędzie się 19 lutego 2020 roku. Seminarium odbędzie się w ramach VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019 (20-21 lutego 2020r.) i będzie XXXV wydarzeniem organizowanym w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

                              online01     przyciski konferencje

Zachęcamy do obserwowania oficjalnego profilu cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE na Twitterze

 

 XXXV wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją oświetlenia drogowego oraz miejskiej infrastruktury oświetleniowej.

Tegorocznym, wiodącym tematem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych w zakresie prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne, które zostały opracowane w 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, reprezentowanego przez Sekretariat Krajowej Rady BRD, uporządkowały proces przygotowania inwestycji drogowych. Nadal jednak istnieje potrzeba przybliżenia oraz wyjaśnienia zagadnień teoretycznych i praktycznych, związanych z oświetleniem przejść dla pieszych.

Wymiana doświadczeń i dyskusja w gronie specjalistów reprezentujących środowisko oświetleniowe, przedstawicieli firm oświetleniowych i fachowców z branży oświetleniowej oraz ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, pozwoli na propagowanie rozwiązań, których stosowanie wpływa pozytywnie na redukcję liczby wypadków z udziałem pieszych.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji, projektowaniem instalacji oświetleniowych, ich budową, odbiorem oraz eksploatacją. Podjęta zostanie także problematyka przeprowadzania pomiarów drogowych instalacji oświetleniowych, w tym przejść dla pieszych, w kontekście praktycznej realizacji audytów BRD.

Racjonalne i świadome stosowanie dostępnych rozwiązań technicznych z jednoczesnym spełnieniem wymagań normatywnych i zaleceń branżowych pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowych, przy zachowaniu wymaganych poziomów oświetleniowych.

Zagadnienia prezentowane na konferencji pozwolą na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy i omówienie zagadnień praktycznych, związanych z instalacjami oświetlenia drogowego, a w szczególności w odniesieniu do przejść dla pieszych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem, w nieco innej formule, rozszerzonej o zagadnienia oświetleniowe będzie podobnie, bo w czasie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie trudnych problemów.

Zachęcamy Uczestników do wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom i producentom urządzeń i technologii oświetleniowych oraz wypracowanie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW – przewodniczący Rady Programowej Seminarium

oraz

Komitet Organizacyjny