panel

OŚWIETLENIE 2020

Patronat Honorowy

GDDKiA

Patronat

WMRBRD LOGO BIG v1

KRZDP

Klir logo

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

PK

GITD

Partner Specjalny

LOGO SCHREDER EXPERTS IN LIGHTABILITY

logo gryflum page 001

Partner

logo fullHD black

klotoida

Patronat medialny

edroga2

RK logo

drogi

OŚWIETLENIE 2020

Kraków, 19 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Seminarium Specjalistycznym „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2020”, które odbędzie się 19 lutego 2020 roku. Seminarium odbędzie się w ramach VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019 (20-21 lutego 2020r.) i będzie XXXV wydarzeniem organizowanym w ramach cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

                              online01     przyciski konferencje

KDBRD20 plakat

Zachęcamy do obserwowania oficjalnego profilu cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE na Twitterze

 

 XXXV wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją oświetlenia drogowego oraz miejskiej infrastruktury oświetleniowej.

Tegorocznym, wiodącym tematem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych w zakresie prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne, które zostały opracowane w 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, reprezentowanego przez Sekretariat Krajowej Rady BRD, uporządkowały proces przygotowania inwestycji drogowych. Nadal jednak istnieje potrzeba przybliżenia oraz wyjaśnienia zagadnień teoretycznych i praktycznych, związanych z oświetleniem przejść dla pieszych.

Wymiana doświadczeń i dyskusja w gronie specjalistów reprezentujących środowisko oświetleniowe, przedstawicieli firm oświetleniowych i fachowców z branży oświetleniowej oraz ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zarządców infrastruktury drogowej pozwoli na propagowanie rozwiązań, których stosowanie wpływa pozytywnie na redukcję liczby wypadków z udziałem pieszych.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji, projektowaniem instalacji oświetleniowych, ich budową, odbiorem oraz eksploatacją. Podjęta zostanie problematyka przeprowadzania pomiarów drogowych instalacji oświetleniowych, w tym przejść dla pieszych, w kontekście praktycznej realizacji audytów BRD.

Racjonalne i świadome stosowanie dostępnych rozwiązań technicznych z jednoczesnym spełnieniem wymagań normatywnych, wytycznych i zaleceń branżowych pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowych, przy zachowaniu wymaganych poziomów oświetleniowych.

Zagadnienia prezentowane na konferencji pozwolą na przybliżenie oraz uporządkowanie wiedzy i omówienie zagadnień praktycznych, związanych z instalacjami oświetlenia drogowego, a w szczególności w odniesieniu do przejść dla pieszych.

Za sukces cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE uważamy wypracowanie płaszczyzny do konstruktywnych rozmów na płaszczyźnie nauka-praktyka-binzes i równoprawne funkcjonowanie tych dziedzin w programie konferencji.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem, w nieco innej formule, rozszerzonej o zagadnienia oświetleniowe będzie podobnie, bo w czasie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie trudnych problemów.

Zachęcamy Uczestników do wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom i producentom urządzeń i technologii oświetleniowych oraz wypracowanie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Seminarium OŚWIETLENIE   odbędzie się w ramach VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020, jednej z największych konferencji dedykowanej tej dziedzinie w Polsce, która każdego roku gromadzi specjalistów reprezentujących wszystkie etapy procesu inwestycyjnego. Formuła zakłada sesje tematyczne z referatami (15-20 min.), gwarantowany czas na dyskusję po każdym referacie i wystawę tematyczną ze stoiskami firm i instytucji w hotelowym lobby.

Podczas tegorocznej edycji konferencji odbędzie się również debata "Aktualne problemy BRD w Polsce", będzie to edycja wyjątkowa również ze względu na szanse, jakie pojawiają się dla poprawy bezpieczeństwa na drogach, po wyraźnym wybrzmieniu potrzeb zmian w expose premiera.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW – przewodniczący Rady Programowej Seminarium

oraz Komitet Organizacyjny.