logo

Patronat Honorowy nad Forum sprawują:

                   KRAJOWA RADA

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Patronat nad Forum sprawują:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Politechnika Krakowska
Polski Kongres Drogowy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Związek Mostowców RP
oraz
Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk