logo

Patronat nad Forum objęli:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Politechnika Krakowska

Polski Kongres Drogowy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN