panel www kdbrd2016

menu 2017

Patronat honorowy

 

 

 

Patronat

 

 

 

Partner Strategiczny

Partner Specjalny

 

Partner

 

 

Firmy Współpracujące

 

 

 

Patronat medialny

90 RK logo patronat GRANAT mae

 

 

 

logotyp Drogi

PROGRAM RAMOWY KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

22 lutego 2017 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji Forum

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.0011.15 Oficjalne otwarcie konferencji

mgr Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego;
mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;
gen. bryg. mgr Marek Bieńkowski,
dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli;
mgr Przemysław Rzeźniewski, dyrektor
Departamentu Zarządzania Ruchem, GDDKiA;
mgr inż. Zbigniew
Tabor, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach;
mgr Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK,
dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, kierownik Zakładu Systemów Komunikacyjnych; Politechnika Krakowska;
prof. dr hab. inż. Krzysztof
Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów; Politechnika Gdańska;
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii
Ruchu, Politechnika Krakowska;
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz,
prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska;
mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.1513.10 Sesja I. STAN BRD I WAŻNE CZYNNIKI WPŁYWU.

Przewodniczący Sesji:   mgr Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne;
mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość” mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. [15’]

2. „Problematyka niebezpieczeństwa na drogach w Polsce – legislacja i edukacja” mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. [15’]

3. „Wpływ usług ITS na jakość i poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego” mgr Przemysław Rzeźniewski, dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem, GDDKiA. [15’]

4. „Wyniki pomiarów prędkości w miejscach zlikwidowanych fotoradarów” mgr inż. Anna Zielińska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego. [15’]

5.„Fotoradary a odcinkowe pomiary prędkości – doświadczenia CANARD” Krzysztof Łazarowicz, Starszy Specjalista w Wydziale Analiz
i Rozwoju Systemowego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

13:10 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

13:1514.30 Obiad.

14.30 – 16.30 Sesja II. NIECHRONIENI UŻYTKOWNICY DRÓG.

Przewodniczący Sesji: mgr inż. Łukasz Franek, zastępca dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie; mgr inż. Agnieszka Wachowska, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami, GDDKiA Oddział
w Krakowie.

1. „Wyniki kontroli NIK „Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom” gen. bryg. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli. [15’]

2. „Bezpieczeństwo pieszych a oznakowanie dróg” dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej. [15’]

3. „Metodyka oceny BRD na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na przykładzie Warszawy" mgr inż. Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska. [15’]

4. „Metoda badania jakości oświetlenia dużej liczby przejść dla pieszych” dr hab. inż. Piotr Tomczuk, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; prof. PWSZ w Ciechanowie, mgr inż. Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska. [15’]

5. „ZEBRA – inteligentny system poprawy bezpieczeństwa i komfortu na przejściach dla pieszych” mgr inż. Jarosław Schabowski, dyrektor ds. rozwoju; mgr Marcin Antonowicz, kierownik ds. marketingu i sprzedaży, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.[15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa i poczęstunek.

17:0018.15 Sesja III. URZĄDZENIA BRD – CZ. 1.

Przewodniczący Sesji:dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska,
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska.

1. „Odkształcenie poprzeczne bariery – norma PN-EN 1317-2 z 2001 i z 2010 r.” inż. Marek Bujalski, projektant, prezes ViaMens Sp. z o.o. [15’]

2. „Zastosowanie betonowych barier ochronnych w Polsce i na świecie" [15’]

3. „Przejazdy awaryjne na drogach wysokich klas technicznych” mgr inż. Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk Sp. z o.o. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

18.15 – 19:30 Serwis kawowy.

19.30 – 24.00 Bankiet KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2017.

23 lutego 2017 r (czwartek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.00 – 11.00 Sesja IV. URZĄDZENIA BRD – CZ. 2.

Przewodniczący Sesji: inż. Marek Bujalski, projektant, prezes ViaMens Sp. z o.o.;
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska.

1. „Postępy w realizacji projektu badawczego RID 3A „Urządzenia BRD” prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry,dr hab. inż. Wojciech Witkowski, dr inż. Stanisław Burzyński, mgr inż. Dawid Bruski,  Katedra Wytrzymałości Materiałów, dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska. [15’]

2. „Przegląd wytycznych projektowania i stosowania urządzeń BRD” dr inż. Marcin Budzyński, mgr inż. Marcin Antoniuk, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska. [15’]

3. „Problemy projektowe mocowania barier na mostach” mgr inż. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Biura Katowice, PPprojekt Sp. z o.o. [15’]

4. „Postępy w realizacji projektu badawczego RID 3B „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów BRD” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry,mgr inż. Łukasz Jeliński , Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, Katedra Wytrzymałości Materiałów, Politechnika Gdańska. [15’]

5. „Przegląd metod zapewnienia funkcjonalności drogowych barier ochronnych” mgr inż. Łukasz Jeliński, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Katedra Inżynierii Drogowej. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [20’]

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 12.45  Sesja V. UREGULOWANIA PRAWNE.SKRZYŻOWANIA DRÓG Z LINIAMI KOLEJOWYMI.

Przewodniczący Sesji:   mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie; mgr Przemysław Rzeźniewski, dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem, GDDKiA.

1. „Działania resortu infrastruktury i budownictwa w obszarze przepisów techniczno-budowlanych
w drogownictwie.” mgr inż. Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. [15’]

2. „Wyniki kontroli NIK „Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo - drogowych” mgr Tadeusz Winiarz, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury, Najwyższa Izba Kontroli. [15’]

3. „Nieprawidłowe zachowania kierujących podczas przekraczania linii kolejowych często nieuświadamiane jako stwarzające zagrożenie” mgr inż. Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

12.45 13.15 Przerwa kawowa i poczęstunek.

13.15 – 14.50 Sesja VI. OZNAKOWANIE.

Przewodniczący Sesji:   mgr inż. Norbert Robak, kierownik Zespołu Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
mgr inż. Ryszard Żakowski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, GDDKiA Oddział w Krakowie.

1. „Oznakowanie eksperymentalne dróg jako środek poprawy BRD i zarządzania prędkością. Projekt badawczy RID 4F” prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska;
dr inż. Mariusz Kieć, mgr inż. Sylwia Pogodzińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska. [15’]

2. „Problemy z widzialnością oznakowania pionowego w nocy w warunkach dużej wilgotności powietrza” mgr inż. Maciej Janecki, naczelnik Wydziału Dokumentacji, GDDKiA Oddział w Zielonej Górze. [15’]

3. „Metody poprawy widoczności materiałów odblaskowych do oznakowania dróg w trudnych warunkach atmosferycznych” mgr inż. Jakub Kalisiak, Inżynier Rozwoju Aplikacji, 3M Poland Sp. z o.o. [15’]

4. „SPIK - Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom” dr Adam Czyżewski, Instytut Optyki Stosowanej; mgr inż. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, IBDiM; dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM, z-ca kier. Zakładu Mostów; IBDiM; dr inż. Jacek Malasek, członek rady naukowej IBDiM; dr inż. Dariusz Litwin, prof. INOS, członek rady naukowej INOS; dr Jacek Galas, prof. INOS, dyrektor Instytutu, Instytut Optyki Stosowanej. [15’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

14.50 – 15.10 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM.

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca,
dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG,
kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska;

mgr inż. Mirosław Bajor,
dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

mgr Ewelina Nawara,
dyrektor wydawnictwa Media Pro Polskie Media Profesjonalne; przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

15.10 Obiad.

15.10 – 17:00 Serwis kawowy.

IV KRAKOWSKIM DNIOM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO towarzyszyć będzie tematyczna wystawa