panel KDBRD18

menu 2018

Patronat Honorowy

logo nik

 

 

KRBRD

 

LogotypMIpoziom

 

GDDKiA

Patronat

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

 

 

 WIL znak

 

 

 

ITS

wrbrd logo nowe

 

 

MORD Krakow

KRZDP

Klir logo

GITD

SITK logo

IBDiM

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Parter Strategiczny

 

 

secutec LOGO KDBRD18

 

prowerk

Partner

 

klotoida

nissen

 

 

3M logotyp

Firma Współpracująca

logo car

PROGRAM KRAKOWSKICH DNI BRD 2018

 

7 lutego 2018 (środa)

9.00 Otwarcie recepcji konferencji

9.00 – 11:00 Serwis kawowy

11.0011.20 Oficjalne otwarcie V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018

mgr Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD 2017,
dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk;

mgr Konrad Romik , sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

gen. bryg. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli;

mgr inż. Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego projektu badawczego Rozwój Innowacji Drogowych;

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK , dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, kierownik Zakładu Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska;

mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;

mgr inż. Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału w Krakowie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;

mgr inż. Grzegorz Sapoń, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego;

mgr inż. Łukasz Franek, z-ca dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie;

mgr Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

mgr inż. Anna Zielińska, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego;

mgr Marcin Koczyba, redaktor naczelny Radiostrada, Radio Kraków;

mgr inż. Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.2013.15 Sesja I. STAN BRD W POLSCE. WIZJA ZERO

Przewodniczący sesji: mgr Ewelina Nawara; mgr inż. Mirosław Bajor

1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość”. [15’] mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Wszystkie problemy BRD w Polsce”. [30’] mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Wizja Zero. Hasło czy kompleksowa, długoterminowa strategia”. [15’] mgr inż. Anna Zielińska, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego

4. „Realizacja „wizji zero” w Jaworznie – 19 miesięcy bez ofiar śmiertelnych!”. [15’] mgr inż. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

13:15 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby

13:2014.30 Obiad

14.30 – 15.55 Sesja II. DZIAŁANIA RATOWNICZE. PRZEJAZDY I WJAZDY AWARYJNE

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, mgr inż. Mariusz Wasiak

1. „Wyniki kontroli NIK „Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych”. [15’] bryg. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli;

2. „System barier łatwo i szybkorozbieralnych”. [20’] mgr inż. Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk sp. z o.o.

3. „Szybkootwieralne przejazdy awaryjne oraz rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas robót drogowych”. [20’] Liliane Krafczyk, dyrektor generalny – prokurent, Secutec sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

Prezentacja systemu Vario Gate firmy Secutec - bezpośrednio po sesji na zewnątrz hotelu.

 15.55 – 16.25 Przerwa kawowa i poczęstunek

16:2518.30 Sesja III. OZNAKOWANIE EKSPERYMENTALNE. ZAGADNIENIA PRAWNE

Przewodniczący sesji: mgr Marek Dworak, Zbigniew Kobus

1. „Działania GDDKiA na rzecz poprawy stanu BRD na drogach krajowych”. [15’] mgr inż. Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego projektu badawczego RID, GDDKiA Centrala.

2. „Oznakowanie eksperymentalne dróg jako środek poprawy BRD i zarządzania prędkością. Zaawansowanie realizacji projektu badawczego RID 4F”. [15’] dr hab. inż. Stanisław Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry; dr inż. Mariusz Kieć, mgr inż. Sylwia Pogodzińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska.

3. „Zarządzanie prędkością za pomocą oznakowania”. [15’] dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej.

4. „Legalność zatwierdzeń projektów stałej/czasowej organizacji ruchu”. [15’] pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK

5. „Wprowadzanie organizacji ruchu na drogach a legalność znaków drogowych - odpowiedzialność, konsekwencje i praktyka”. [15’] pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

18.30 – 19:30 Serwis kawowy

19.3001.00 Bankiet V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018

 

8 lutego 2018 r (czwartek)

8.00 – 9:00 Serwis kawowy

9.00 – 11.05 Sesja IV. NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU

Przewodniczący sesji: gen. bryg. mgr Marek Bieńkowski, dr inż. Tadeusz Kopta

1. „Działania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa pieszych”. [15’] mgr inż. Mariusz Wasiak, ekspert, Biuro Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji

2. „Ocena jakości oświetlenia i poziomu bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w Warszawie”. [15’] mgr inż. Tomasz Mackun; dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW; dr inż. Marcin Budzyński; dr inż. Marcin Chrzanowicz; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG; dr inż. Wojciech Kustra; dr inż. Wiesława Pabjańczyk; mgr inż. Artur Ryś; dr inż. Joanna Wachnicka; mgr inż. Joanna Żółtowska, Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej Trafik s.c.

3. „Starania ZIKiT-u w o zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”. [15’] mgr inż. Łukasz Franek, z-ca dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

4. „Renesans transportu rowerowego – kształtowanie dróg rowerowych”. [15’] inż. Tomasz J. Stawarz, mgr inż. Jacek Michałowski, projektanci, ZNAK Gdańsk Sp. z o. o.

5. „Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych w obrębie wybranych skrzyżowań w Krakowie”. [15’] dr inż. Tomasz Kulpa; mgr inż. Sonia Kulas, absolwentka; Katedra Systemów Transportowych, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Politechnika Krakowska

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

11.05 – 11.35 Przerwa kawowa

11.35 – 13.15 Sesja V. URZĄDZENIA BRD

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, mgr inż. Norbert Wyrwich

1. „Connected Roads - infrastruktura drogowa przyszłości w kontekście autonomicznego transportu”. [15’] mgr inż. Michał Kowalski, 3M Poland Sp. z o. o.

2. „Wyniki badań symulacyjnych barier ochronnych. Efekty badań symulacyjnych wpływu łączenia pasów barier ochronnych poza słupkami”. [15’] mgr inż. Dawid Bruski, Katedra Wytrzymałości Materiałów; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska

3. „Identyfikacja uszkodzeń urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. [15’] mgr inż. Łukasz Jeliński; mgr inż. Anna Gobis; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry; Wydział inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

5. „Amortyzator zderzeń TMA Guardian”. [15’] mgr inż. Dawid Kakowski, prokurent, Nissen Polska Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 – 14.35 Sesja VI. PRĘDKOŚĆ. KOLEJ.

Przewodniczący sesji: mgr inż. Łukasz Franek, mgr inż. Tomasz Mackun

1. „Doświadczenia z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do wykorzystywania prędkości projektowej i miarodajnej w projektowaniu dróg”. [15’] dr hab. inż. Marian Tracz, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry, Politechnika Krakowska

2. „Bezpieczne przekraczanie linii kolejowych przy przewozach ładunków ponadgabarytowych”. [15’] mgr inż. Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

14.35 – 15.00 PODSUMOWANIE V KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2018, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE

mgr Ewelina Nawara,

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca,

mgr inż. Łukasz Franek,

mgr inż. Norbert Wyrwich,

mgr inż. Mirosław Bajor.

15.00 Obiad

15.00 – 17:00 Serwis kawowy

 

V KRAKOWSKIM DNIOM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO towarzyszyć będzie tematyczna wystawa