panel

menu 2019

Patronat Honorowy

GDDKiA logo 200lat 29 10 zestawienie1

 

KRBRD

LogotypMIpoziom

Patronat

KRZDP

KRZDP

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

PK

wrbrd logo nowe

 

MORD Krakow

ZMRP

GITD

 

PKD nowe logo male

IBDiM

Partnerstwo

800x600 v1

Logo Krakow C rgb

Partnerzy Specjalni

prowerk

LTS SNO ByLindsay 300dpi

Partnerzy

klotoida

 

Alumast

 

HABA beton www200

 

Vitronic 3D Logo 4c

Firmy Współpracujące

 

logo geyer hosaja 1

 

Fam png

Patronat medialny

ViaExpert01

logotyp Drogi

RK logo

Logo krakow pl H cmyk

PROGRAM PDF

VI KRAKOWSKIE DNI BRD 2019 (14-15 lutego 2019 r.)

 

14 lutego 2019 (czwartek)

9.00 Otwarcie recepcji Forum.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.0011.20 Oficjalne otwarcie VI KRAKOWSKICH DNI BRD 2019.

Wystąpienia zaproszonych gości.

Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej
i Transportu, Politechnika Krakowska;
Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Krakowie;
Artur Kliszczyk, Lider Dziedziny Wykonawczej programu Bezpieczny Kraków, dziedzina: ograniczenie zdarzeń drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego, Urząd Miasta Krakowa;
Piotr Marzec, naczelnik Delegatury Południowej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie;
Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
Marcin Koczyba, redaktor magazynu Radiostrada, Radio Kraków;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

 

11.2013.00 Sesja I. STAN I PROBLEMY BRD W POLSCE.

Przewodniczący sesji: mgr Ewelina Nawara; mgr inż. Mirosław Bajor.

1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość”. [15’]

mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Bieżące problemy BRD w Polsce”. [15’]

mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Efektywność penalizacji przejazdów podczas wyświetlania sygnału zabraniającego oraz przekroczeń dopuszczalnych prędkości jazdy”. [15’]

mgr inż. Piotr Marzec, naczelnik Delegatury Południowej, Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

12:35 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

12:40 – 14.00 Obiad.

14.00 – 16.15 Sesja II. URZĄDZENIA BRD.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca; mgr inż. Marek Wierzchowski.

1. „Założenia do nowych wytycznych stosowania urządzeń BRD, w tym drogowych barier ochronnych”. [15’]

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów; Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW, Zespół Inżynierii Komunikacyjnej, Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska;

dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

inż Marek Bujalski, prezes zarządu ViaMens Sp. z o.o.;

mgr inż. Łukasz Jeliński, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

2. „Słupkowe poduszki zderzeniowe - geneza, badania symulacyjne, możliwości zastosowania”. [15’]

dr inż. Paweł Dziewulski;

kpt., dr inż. Piotr Kędzierski, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna.

3. „Aktualne problemy praktyczne ze stosowaniem urządzeń BRD na polskich drogach”. [15’]

inż Marek Bujalski, prezes zarządu ViaMens Sp. z o.o.

4. „Betonowe drogowe bariery ochronne w ofercie HABA-Beton”. [15’]

mgr inż. Paweł Niewiadomski, HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

5. „Słupy kompozytowe – nowy wymiar jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej”. [5’]

mgr inż. Jarosław Schabowski, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. BRD i rozwoju kompozytów, Alumast S.A.

Po wystąpieniu przewidziano [5’] na pytania do Prelegenta.

6. „Bariery ochronne w miastach”. [15’]

mgr inż. Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk Sp. z o.o.

Po wystąpieniu przewidziano [10’] na pytania do Prelegenta.

16.15 – 16.45 Przerwa kawowa i poczęstunek.

16:4518.35 Sesja III. ORGANIZACJA RUCHU, PRAWO.

Przewodniczący sesji: mgr inż. Leszek Kania; mgr inż. Leszek Kornalewski.

1. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego”. [15’]

mgr inż. Marek Wierzchowski, Stanowisko do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Infrastruktury Drogowej , Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Pasywne bezpieczeństwo w strefach robót drogowych”. [15’]

Carlos Martinez, Export Manager Snoline by Lindsay.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

3. „Mankamenty procedury zmiany organizacji ruchu w zarządzaniu ruchem na drogach”. [20’]

 r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

   4. „Konflikty zarządców dróg i organów zarządzających ruchem na drogach w zatwierdzaniu organizacji ruchu - wpływ na bezpieczeństwo  ruchu drogowego”. [20’]

r. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

Po wystąpieniu przewidziano [20’] na pytania do Prelegenta.

18.35 Prezentacja firmy Snoline w hotelowym lobby.

18.35 – 19:30 Serwis kawowy.

19.3001.00 Bankiet VI KRAKOWSKICH DNI BRD 2019.

Prowadzenie: Jacek Krąg – DJ.

 

15 lutego 2019 (piątek)

 

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 10.55 Sesja IV. NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU – cz.1.

Przewodniczący sesji: mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc, dr inż. Robert Ziółkowski.

1. „Działania Krakowa na rzecz poprawy stanu BRD niechronionych uczestników ruchu drogowego – „Bezpieczny Kraków”. [15’]

mgr Artur Kliszczyk, Lider Dziedziny Wykonawczej programu Bezpieczny Kraków; dziedzina: ograniczenie zdarzeń drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego; Urząd Miasta Krakowa.

2. „Przepisy dotyczące przejść dla pieszych o ruchu niekierowanym w świetle przepisów międzynarodowych”. [15’]

mgr inż. Leszek Kania, Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrala.

3. „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”. [15’]

mgr inż. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

4. „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”. [15’]

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Zakład Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

mgr inż. Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

5. „Smartpole Crossing” – aktywne ostrzeganie i doświetlenie strefy przejść dla pieszych”. [10’]

mgr inż. Jarosław Schabowski, pełnomocnik zarządu, dyrektor ds. BRD i rozwoju kompozytów, Alumast S.A.

Po wystąpieniu przewidziano [5’] na pytania do Prelegenta.

10.55 – 11.20 Przerwa kawowa.

11.20 – 13.00 Sesja V. NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU – cz.2.

Przewodniczący sesji: mgr Marek Dworak ,mgr inż. Łukasz Gryga.

1. „Bezpieczna teoria, a brutalna praktyka - bezpieczeństwo pieszych na drogach”. [15’]

mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

2. „Prędkość pojazdów w ruchu swobodnym w rejonie doświetlonych przejść dla pieszych”. [15’]

dr inż. Robert Ziółkowski, Katedra Budownictwa i Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka.

3. „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii - analiza projektu”. [15’]

mgr inż. Mariusz Grzesica, audytor BRD, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, członek Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu.

4. „Geometryczne determinanty organizacji ruchu a bezpieczeństwo motocyklistów”. [15’]

mgr Piotr Leńczowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

13:00 – 13.25 Przerwa kawowa i poczęstunek.

13.25 – 15.15 Sesja VI. BADANIA, PROPOZYCJE ULEPSZEŃ.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marcin Budzyński, mgr Artur Kliszczyk.

1. „Propozycja procedury wprowadzania oznakowania eksperymentalnego”. [15’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Politechnika Krakowska;

dr inż. Mariusz Kieć, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska;

dr inż. Tomasz Kamiński, kierownik Centrum Telematyki Transportu, Instytut Transportu Samochodowego.

2. „Wpływ strefy dylematu w sygnalizacji akomodacyjnej na bezpieczeństwo ruchu tramwajowego”. [15’]

mgr inż. Anna Górka, Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.; Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu;

mgr inż. Jarosław Szustek, Główny Specjalista ds. Inżynierii Ruchu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

3. „Badania wpływu urządzeń ekoinfrastruktury dla zwierząt dziko żyjących na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. [20’]

mgr inż. Rob Smits, Ekkom Sp. z o.o.;

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów, Politechnika Lubelska; prezes zarządu Ekkom Sp. z o.o.;

mgr inż. Maciej Hałucha, dyrektor pionu ochrony środowiska, Ekkom Sp. z o.o.

4. „Problematyka oznakowania skrzyżowań”. [15’]

dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej.

Po każdym z wystąpień przewidziano 10 minut na pytania do Prelegentów.

15.15 – 15.30 Podsumowanie VI KRAKOWSKICH DNI BRD 2019. Zapowiedzi kolejnych wydarzeń z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Ewelina Nawara, dyrektor wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD;
Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes

15:30 Obiad.

15.30 – 17:00 Serwis kawowy.

14.00 – 16.00 „Radiostrada” ‘na żywo’ ze studia mobilnego Radia Kraków.

Audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

VI KRAKOWSKIM DNIOM BRD 2019 towarzyszyć będą tematyczne ekspozycje firm.