panel KDBRD20

menu 2020

Patronat

PKD nowe logo male

Klir logo

PK

WMRBRD LOGO BIG v1

 

MORD Krakow

GITD

IBDiM

logo OIGD kolor pion

 

ITS

Partnerstwo

Logo Krakow C rgb

Patronat Honorowy

 

maopolska logo

GDDKiA

 

KRBRD

LogotypMIpoziom

Partnerzy Specjalni

logo gryflum page 001

LOGO SCHREDER EXPERTS IN LIGHTABILITY

Partnerzy

 

technolight logo

nissen

GL OPTIC LOGO CLAIM apla 600x320px page 001

logo fullHD black

klotoida

Firmy Współpracujące

saferoad logo payoff

LOGO sygnay

vanberde

Współpraca

bezpiezny krk wersja podstawowa rgb

CIBRD logo RGB

Patronat medialny

ViaExpert01

 

Logotyp Edroga

RK logo

 

Logo krakow pl H cmyk

VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020

(19-21 lutego 2020 r.)

19 lutego 2020 (środa) – OŚWIETLENIE

9.00 Otwarcie recepcji Seminarium.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.0011.20 Oficjalne otwarcie KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 i Seminarium OŚWIETLENIE 2020.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

dr Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych; dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Członek Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nawierzchni Asfaltowych;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca,

kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD 2020;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW,

Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej Seminarium OŚWIETLENIE 2020;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.2013.30 Sesja I. Wytyczne oświetlania przejść dla pieszych i badanie oświetlenia drogowego.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

 1. „Stan BRD w województwie małopolskim i działania Policji na rzecz poprawy BRD w Małopolsce”. [15’]

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Pytania do Prelegenta[5’].

 1. „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”. [40’]

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW,

Wydział Transportu, Politechnika Warszawska;

Tomasz Mackun,

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG,

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr inż. Marcin Chrzanowicz,

Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska.

Pytania do Prelegentów[15’].

 1. „Badania oświetlenia drogowego – doświadczenia praktyczne”. [20’]

dr inż. Marcin Chrzanowicz,

Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska;

Piotr Jaskowski;

Wydział Transportu, Politechnika Warszawska.

 1. „Weryfikacja jakości oświetlenia drogowego. Pomiar rozkładu luminancji”. [15’]

Mikołaj Przybyła, dyrektor zarządzający, GL Optic Polska Sp. z o. o. Sp. k.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

13:30 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

13:35 – 15.00 Obiad.

15.00 – 16.55 Sesja II. Oświetlenie przejść dla pieszych.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marcin Chrzanowicz; dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGH.

 1. „Podsumowanie wieloletnich działań związanych z oświetlaniem przejść dla pieszych w Warszawie”. [20’]

Dariusz Drop,

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego Wydziału Oświetlenia;

Jakub Miernik,

naczelnik Wydziału Oświetlenia, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

 1. „Współczesne narzędzie do projektowania oświetlenia drogowego”. [20’]

prof. dr hab. Leszek Kotulski,

kierownik Katedry Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 1. „Wymagania techniczne i problemy eksploatacji osprzętu oświetleniowego”. [20’]

dr inż. Marek Kurkowski,

Centrum Badań i Rozwoju Oświetlenia i Energetyki Prosumenckiej, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

 1. „Parametry opraw dedykowanych do oświetlania przejść dla pieszych w zależności od stosowanych wymagań Ministerstwa Infrastruktury, małopolskiej i wielkopolskiej GDDKiA”. [15’]

Jarosław Komar, kierownik Działu Projektów, Schréder Polska Sp. z o.o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

Równolegle: 15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.55 – 17.25 Przerwa kawowa i poczęstunek.

17:2518.25 Sesja III. Projekty oświetleniowe i ich realizacje.

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Leszek Kotulski, dr inż. Marek Kurkowski.

 1. „Nowe podejście do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych”. [15’]

dr hab. Adam Sędziwy, prof. AGH,

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 1. „Zmiany w oświetleniu przejść dla pieszych w Krakowie ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa ich użytkowników”. [15’]

Aleksandra Krogulec, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa,

Piotr Trzepak,

Krzysztof Płaza, Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

 1. „Oprawy drogowe LED – technologia, ekologia, główne kierunki rozwoju produktowego” [15’]

Tomasz Matkowski, Biuro Techniczno-Handlowe Technolight.

18.25 – 18.40 Podsumowanie I Seminarium OŚWIETLENIE 2020, ZAPOWIEDZI I ZAKOŃCZENIE.

Ewelina Nawara;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW;

Mirosław Bajor.

18:45 Kolacja.

 

20 lutego 2020 (czwartek) Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2020

9.00 Otwarcie recepcji Forum.

9.00 – 11:00 Serwis kawowy.

11.0011.20 Oficjalne otwarcie Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2020.

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury;

dr Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Adam Czerwiński, przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych; dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Członek Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;

Tomasz Wawrzonek, z-ca dyr. ds. zarządzania, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; prezes zarządu Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu;

Barbara Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;

mł. insp. Maciej Rymar, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie;

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD 2020;

dr inż. Marcin Budzyński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, przewodniczący Rady Programowej Seminarium OŚWIETLENIE 2020;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

11.2013.00 Sesja I. Stan BRD w Polsce i działania w kierunku jego poprawy.

Przewodniczący sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

 1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość”. [15’]

Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

Karolina Dankowska, Główny Specjalista, Stanowisko do spraw Inżynierii Ruchu Drogowego w Sekretariacie, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 1. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian”. [15’]

Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

 1. „Omówienie raportu pt. ‘Badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca, wrzesień-grudzień 2018 r.’ wykonanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury”. [15’]

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

 1. „Działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. [15’]

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

Agnieszka Wachowska, z-ca dyr. ds. zarządzania drogami i mostami, GDDKiA, Oddział w Krakowie;

Katarzyna Węgrzyn-Madeja, z-ca dyr. ds. utrzymania, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

13:00 Wspólna fotografia Uczestników w hotelowym lobby.

13:0514.30 Obiad.

14.30 – 16.00 Sesja II. Debata VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020: „Najważniejsze problemy BRD w Polsce”.

Moderatorzy:

Ewelina Nawara, dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne;

Marcin Koczyba, Radio Kraków;

Mirosław Bajor, dyrektor programowy cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Paneliści:

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury;

dr inż. Marek Bauer,

prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, przewodniczący Rady Programowej Seminarium BUSPASY 2020;

Adam Czerwiński,

przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;

Marek Dworak,

sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca,

kierownik Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska; przewodniczący Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk; przewodniczący Rady Programowej KRAKOWSKICH DNI BRD 2020;

dr Alvin Gajadhur,

Główny Inspektor Transportu Drogowego;

Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego;

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS,

dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW,

Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; przewodniczący Rady Programowej Seminarium OŚWIETLENIE 2020;

Tomasz Tosza,

z-ca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie;

Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Równolegle: 15.00 – 15.30 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Radia Kraków i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

16.00 – 16.30 Przerwa kawowa i poczęstunek.

16:3017.50 Sesja III. Zarządzanie ruchem – prawo i technologia.

Przewodniczący sesji: Łukasz Gryga, Tomasz Tosza.

 1. „Systemy zdalnego zarządzania ruchem”. [15’]

Dawid Kakowski, prokurent, Nissen Polska Sp. z o.o.

Pytania do prelegenta [10’].

 1. „Odpowiedzialność w organizacji ruchu drogowego - konsekwencje administracyjnoprawne i karne uczestników systemu zarządzania ruchem na drogach”. [40’]
 2. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK Projekty Organizacji Ruchu.

Pytania do prelegenta [15’].

17.50 – 19:30 Serwis kawowy.

19.3001.00 Bankiet VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020.

21 lutego 2020 (piątek) Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2020

8.00 – 9:00 Serwis kawowy.

9.00 – 10.40 Sesja IV. Otoczenie dróg, audyt przejść dla pieszych, oznakowanie.

Przewodniczący sesji: Leszek Kornalewski, Tomasz Wawrzonek.

 1. „Oznakowanie połączeń dróg publicznych z wewnętrznymi, przepisy a rzeczywistość”. [15’]

Mariusz Grzesica, Projekt Organizacji Ruchu Mariusz Grzesica, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu.

 1. „Zasady kształtowania bezpiecznego otoczenia dróg”.[15’]

dr inż. Marcin Budzyński, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska.

 1. „Wyniki I etapu oceny stanu bezpieczeństwa przejść dla pieszych na drogach krajowych”. [15’]

Monika Bielewska, Główny Specjalista, Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, GDDKiA Centrala.

 1. „Trwałość oznakowania poziomego – mity a rzeczywistość”. [15’]

Jacek Danielski, członek zarządu Stowarzyszenia Linia Życia.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

10.40 – 11.05 Przerwa kawowa.

11.05 – 12.45 Sesja V. Piesi, buspasy, urządzenia BRD.

Przewodniczący sesji: dr inż. Marcin Budzyński, Marek Dworak.

 1. „Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszych na przejściach w Krakowie”. [15’]

Łukasz Gryga, dyrektor,

Aleksandra Krogulec,

Tomasz Powęzka, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu, Urząd Miasta Krakowa.

 1. „Buspasy a bezpieczeństwo ruchu drogowego”. [15’]

dr inż. Marek Bauer,

prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

 1. „Osłony U-15a w kontekście wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.” [15’]

Jerzy Szerszoń, dyrektor techniczno-handlowy, Saferoad RRS Polska Sp. z o. o.

 1. „Tymczasowe bariery separacyjne – dlaczego warto postawić na bezpieczeństwo?” [15’]

Aleksander Głowania, kierownik projektu, Saferoad Grawil Sp. z o. o.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

12.45 – 13.10 Przerwa kawowa.

13.10 – 14.50 Sesja VI. Nowe przepisy techniczno-budowlane. Percepcja oznakowania.

Przewodniczący sesji:. prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW.

 1. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w nowych przepisach techniczno-budowlanych”. [15’]

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

 1. „Międzykontynentalne badania czytelności znaków drogowych – analiza ekspercka konwencjonalnych i alternatywnych projektów znaków”. [15’]

dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.

 1. „Percepcja i recepcja przekazu informacyjnego znaków o zmiennej treści przez kierujących pojazdami w aspekcie wybranych zagadnień technicznych i prawnych”.[15’]

Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

 1. „Bezpieczeństwo pieszych – prawo, oznakowanie, edukacja”. [15’]

dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Po każdym z wystąpień przewidziano [10’] na pytania do Prelegentów.

14.50 – 15.00 Podsumowanie VII KRAKOWSKICH DNI BRD 2020 i zapowiedzi.

Ewelina Nawara;

dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW;

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca;

Mirosław Bajor.

15:00 Obiad.

Równolegle: 14.00 – 16.00 „Radiostrada” dedykowana tematyce konferencji na żywo ze studia mobilnego Radia Kraków zlokalizowanego w hotelowym lobby, audycja zajmującą się motoryzacją, bezpieczeństwem ruchu drogowego i drogownictwem.

Redaktor Marcin Koczyba i goście KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH nauka-praktyka-biznes.

15.00 – 16:30 Serwis kawowy.

 

VII KRAKOWSKIM DNIOM BRD 2020 towarzyszyć będą tematyczne ekspozycje firm.