logo

POBIERZ PROGRAM

27 lutego (czwartek)

 

9.00 Otwarcie recepcji Forum

Karolina Gutowska – Koza, Violetta Górecka, Marlena Kluszczyk

10.00 Kawa i poczęstunek

11.00 – 11.30 Oficjalne otwarcie Forum – Ewelina Nawara,
Mirosław Bajor, Marek Bujalski, prof. Stanisław Gaca, dr hab.
Kazimierz Jamroz, prof. Tadeusz Sandecki, Minister Zbigniew
Rynasiewicz, Norbert Wyrwich, Ryszard Żakowski.

11.30 – 12.30 Sesja I – BARIERY A BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor

1. „Bariery ochronne jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu przegląd badań” prof. Stanisław Gaca, Politechnika Krakowska (20’)

2. „Wypadki drogowe z systemami powstrzymującymi pojazdy” dr hab. Kazimierz Jamroz, Politechnika Gdańska (20’)

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

Dyskusja (10’)

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 15.05 Sesja II – KIERUNKI ZMIAN W PRAWIE, NOWE WYTYCZNE GDDKiA

Prowadzenie sesji: prof. Tadeusz Sandecki, prof. Marian Tracz

1. „Kierunki planowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian w rozporządzeniach: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" minister Zbigniew Rynasiewicz, Łukasz Twardowski, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (15’)

2. Kierunki planowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian w przepisach techniczno-budowlanych dla dróg publicznych” Beata Leszczyńska, Grzegorz Kuczaj, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (15’)

3. „Prezentacja zmian do ‘Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych’ – bariery drogowe” Jacek Gacparski, GDDKiA (30’)

4. „Prezentacja zmian do ‘Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych’ – bariery na obiektach inżynierskich” Adam Kaszyński, GDDKiA (15’)

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

Dyskusja (30’)

Dyskusja generalna na temat „Nowych Wytycznych GDDKiA” odbędzie się w piątek podczas Forum Problemowego.

15:05 – 16.05 Obiad

16.05 – 17.35 Sesja III – SYSTEMY OGRANICZAJĄCE DROGĘ – OFERTA I WIEDZA PRODUCENTÓW BARIER

Prowadzenie sesji: prof. Stanisław Gaca, dr hab. Kazimierz Jamroz

1. „Systemy ograniczające drogę – doświadczenia Saferoad na polskim rynku” Grzegorz Bagiński, Saferoad (30’)

2. „Bariery osłonowe” Jacek Pasikowski, Prowerk (30’)

Pytania i dyskusja (30’)

19.00 – 19.40Recital fortepianowy

19.40 – 24.00 Bankiet Forum BARIERY 2014


28 lutego (piątek)

 

9.00 – 11.05 Sesja IV –PODUSZKI ZDERZENIOWE. BADANIA ZDERZENIOWEI I ICH SYMULACJE

Prowadzenie sesji: Agnieszka Wachowska, Norbert Wyrwich

1. „Poduszki zderzeniowe – przepisy i praktyka” Marek Bujalski, Via Mens (30’)

2. „Przydatność danych katalogowych o barierach ochronnych udostępnianych przez producentów” prof. Tadeusz Sandecki, Politechnika Warszawska (15’)

3. „Badania zderzeniowe i ocena skutków najechania pojazdu na różnie ukształtowane, początkowe odcinki barier ochronnych” Karol Zielonka, Tadeusz Diupero, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (15’)

4. „Badania symulacyjne możliwości kształtowania wybranych parametrów betonowych systemów ochronnych” prof. Wacław Borkowski, dr Zdzisław Hryciów, dr Piotr Rybak, dr Józef Wysocki, Wojskowa Akademia Techniczna (15’)

 Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

Dyskusja (30’)

 11.05 – 11.35 Przerwa kawowa

 11.35 – 13.40 Sesja V –SYSTEMY OGRANICZAJĄCE DROGĘ – OFERTA I WIEDZA PRODUCENTÓW

Prowadzenie sesji: Marek Bujalski, Wojciech Płaza

1. „Absorbery TRACC, TREND i Euro ET – bezpieczeństwo, jakość, serwis” Jarosław Schabowski, Wimed (20’)

2. „Nowoczesne systemy barier betonowych HABA-Beton” Paweł Niewiadomski, Haba Beton (15’)

3. „New Jersey bariera mostowa zintegrowana z panelami dźwiękochłonnymi (CE)" Piotr Czuk, Consulting Road Service (10’)

4. „Osłony przeciwolśnieniowe na barierach. Odcinki początkowe” Jacek Pasikowski, Prowerk (30’)

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

Dyskusja (30’)

 13:40– 14.10 Przerwa kawowa

 14:10 – 15.45 Sesja VI – MODEROWANE FORUM PROBLEMOWE

 DYSKUSJA KONSULTACYJNA „WYTYCZNYCH STOSOWANIA BARIER OCHRONNYCH NA DROGACH KRAJOWYCH – STYCZEŃ 2014”

Grzegorz Bagiński, Marek Bujalski, prof. Stanisław Gaca, Jacek Gacparski, Jerzy Grzesik, Adam Kaszyński, Jacek Pasikowski, prof. Tadeusz Sandecki, Jarosław Schabowski

15:45 – 16.00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM

prof. Stanisław Gaca, Ewelina Nawara

16:00 – 17.00 Obiad

 

 Forum towarzyszyć będzie tematyczna wystawa firm.