logo

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem Forum ODWODNIENIE MOSTÓW 2013. 

 

Program do pobrania

 

27 czerwca (czwartek)

 

9.00- Otwarcie recepcji Forum

10.00- Kawa i poczęstunek

11.00 – 11.30- Oficjalne otwarcie Forum

Andrzej Adamczyk, Mirosław Bajor, dr Krzysztof Germaniuk, dr Piotr Gwoździewicz, dr Wiktor Jasiński, prof. Kazimierz Kłosek, Ewelina Nawara, Jerzy Polaczek, dr Marek Salamak, prof. Adam Wysokowski, Ryszard Żakowski

 

11.30 – 12.25- Sesja I – WPROWADZENIE DO TEMATYKI FORUM

Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara, Mirosław BajorKonferencje Specjalistyczne

 

1. „Znaczenie hydroizolacji i systemu odprowadzenia wody z obiektów inżynierskich dla trwałości obiektu, bezpieczeństwa użytkowników, ochrony środowiska, efektywności utrzymania i estetyki” prof. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska (10’)

2.„Hydroizolacje i system odprowadzenia wody jako podstawowe elementy wyposażenia obiektu inżynierskiego. Przykłady dobrych i złych praktyk wykonawczych i utrzymaniowych” prof. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski (30’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (5’)

 

12.25 – 12.45- Przerwa kawowa

 

12.45 – 14.10- Sesja II – NORMY, TECHNOLOGIE, MOSTY KOLEJOWE

Prowadzenie sesji: prof. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska; prof. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski

 

1.„Uwagi mostowca do normy EN 14695” dr Krzysztof Germaniuk, Kierownik Zespołu Diagnostyki i Napraw Mostów w Zakładzie Mostów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa (20’)

 

2.„Stosowanie drenażu w nawierzchni na mostach. Rodzaje, warunki stosowania, skuteczność. Sposoby hydroizolacji obiektów inżynierskich. Przydatność i warunki stosowania izolacji natryskowych” prof. Arkadiusz Madaj, Politechnika Poznańska (20’)

 

3. „Hydroizolacje i systemy odwodnienia mostów z punktu widzenia inwestora dróg kolejowych" Kazimierz Szadkowski, Dyrektor,  PKP Polskie Linie Kolejowe (20’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (10’)

 

14:10 – 15.10– Obiad

 

15.10 – 16.45- Sesja III – PRODUCENCI HYDROIZOLACJI

Prowadzenie sesji: dr Krzysztof Germaniuk, IBDiM; Józef Karda, GDDKiA Warszawa

 

1. Nowoczesna technologia wykonawstwa hydroizolacji mostowych SOPREMA”. Artur Pączkowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Soprema Polska. (15’)

2.„System Servideck/ Servipack dla betonowych i stalowych pomostów konstrukcji mostowych" Artur Janiak, Area Manager North Eastern Europe, Grace Construction Products (30’)

3. "Odwodnienie konstrukcji z blach falistych" Michał Woch, Inżynier ds. Budowy i Projektowania, Viacon Polska Sp. z o.o. (15’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (20’)

 

16.45 – 17.05- Przerwa kawowa

 

17.05 – 18.30 - Sesja IV – PRODUCENCI SYSTEMÓW ODPROWADZANIA WODY

Prowadzenie sesji:;Edmund Budka,Promost Wrocław;Andrzej Zygmunt, Konferencje Specjalistyczne

 

1.Kompleksowa obsługa, prefabrykacja oraz montaż odwodnienia mostówWojciech Wika – Czarnowski, prezes zarządu DWD System Sp. z o.o., Radosław Chęciński, prezes zarząduDWD Service Sp. z o.o. (30’)

2.„Warto wiedzieć” Robert Kaszewski, Z-ca Dyrektora ds. sprzedaży HOBAS(30’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (15’)

 

Sprawy organizacyjne. Andrzej Zygmunt, Konferencje Specjalistyczne. (2’)

 

Wyjazd autokaru z hotelu 19:30

 

20.00 –24.00- Bankiet Forum Odwodnienie Mostów 2013.

Barka „Stefan Batory” na Wiśle, u stóp wzgórza Wawelskiego

 

28 czerwca (piątek)

 

9.00 – 10.35- Sesja V – PROJEKTOWANIE, MATERIAŁY I TECHNOLOGIE

Prowadzenie sesji:Prof. Kazimierz Kłosek, Politechnika Śląska, Kazimierz Szadkowski, PKP Polskie Linie Kolejowe

 

1.„System odwodnienia obiektu mostowego. Co to znaczy?” Józef Karda, GDDKiA Warszawa (15’)

2.Hydroizolacje i systemy odwodnienia mostów z punktu widzenia projektanta.” Edmund Budka, Promost Wrocław (15’)

3. „Trwałość i zastosowania nawierzchnioizolacji na obiektach mostowych” dr Piotr Gwoździewicz, Politechnika Krakowska (15’)

4.„Odwodnienie obiektów mostowych - kryteria doboru materiałów i ich wpływ na trwałość” dr Wiktor Jasiński, Kierownik Ośrodka Badań Mostów Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Żmigród (15’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (15’)

 

10.35 – 10.55- Przerwa kawowa

 

10.55 – 12.15 - Sesja VI – PRODUCENCI HYDROIZOLACJI I SYSTEMÓW ODPROWADZANIA WODY

Prowadzenie sesji: dr Piotr Gwoździewicz, Politechnika Krakowska; dr Marek Salamak, Politechnika Śląska.

 

1. „Nowoczesne systemy odwodnień liniowych firmy Haba Beton” Paweł Niewiadomski, Haba Beton (15’)

2."Nowoczesne technologie stosowane do ochrony obiektów inżynierskich - hydroizolacja natryskowa MMA Eliminator",
 Marcin Szwed, Innotech; Stirling Lloyd Polychem Ltd. (15’)

3.Zastosowanie izolacji natryskowej na bazie żywić MMA „ Bridgemarkt”.” Radosław Krawczyk- Dyrektor Handlowy Eurostep Poland Sp. z o.o (15’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (20’)

 

12.15 – 12.35 - Przerwa kawowa

 

12.35 – 13.55- Sesja VII – PRODUCENCI HYDROIZOLACJI

Prowadzenie sesji: Mirosław Kielnik, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, dr Wiktor Jasiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Żmigród

 

1.„Izolacje cienkowarstwowe obiektów mostowych wykonane na zimno - doświadczenia oraz problemy” Marek Smykała, Dyrektor ds Marketingu i Sprzedaży, Śląskie Kruszywa Naturalne (15’)

2.„Izolacjo-nawierzchnie chodników - błędy i zaniechania projektowe oraz wykonawcze” Paweł Danielewicz, Z-ca Dyrektora Sprzedaży StoCretec, Sto-ispo Sp. z o.o. (15’)

3."Deckshield NW - izolacjo-nawierzchnie wodochronne na chodniki obiektów mostowych" Artur Wójtowicz, Regionalny Dyrektor Sprzedaży, Flowcrete, (15’)

 

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.

 

Dyskusja (20’)

 

13.55 – 14.15- Przerwa kawowa

 

14.15 – 15.45- Forum problemowe.

Moderatorzy: Edmund Budka, dr Krzysztof Germaniuk, dr Piotr Gwoździewicz, dr Wiktor Jasiński, Józef Karda, dr Marek Salamak, Kazimierz Szadkowski.

 

15.45 – 16.00- Podsumowanie i zakończenie Forum prof. Kazimierz Flaga

 

16.00 – 17.00– Obiad

 

 

 

Program może ulec zmianom.