logo

Rada Programowa Forum:

prof. Kazimierz Flaga

dr inż. Krzysztof Germaniuk

dr inż. Wiktor Jasiński

Adam Kaszyński

dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – przewodniczący

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ


Rada Programowa Cyklu "Konferencje Specjalistyczne":

prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
Roman Edel
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Piotr Gwoździewicz

dr hab. inż Kazimierz Kłosek, prof. PŚ
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
dr inż. Igor Ruttmar
dr hab. inż. Marek Salamak
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki prof. PW
Dariusz Słotwiński
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
Norbert Wyrwich
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ