panel www kdbrd2016

menu 2017

Patronat honorowy

 

 

 

Patronat

 

 

 

Partner Strategiczny

Partner Specjalny

 

Partner

 

 

Firmy Współpracujące

 

 

 

Patronat medialny

90 RK logo patronat GRANAT mae

 

 

 

logotyp Drogi

1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość” mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Problematyka niebezpieczeństwa na drogach w Polsce – legislacja i edukacja” mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Wpływ usług ITS na jakość i poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego” mgr Przemysław Rzeźniewski, dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem, GDDKiA.

4. „Wyniki pomiarów prędkości w miejscach zlikwidowanych fotoradarów” mgr inż. Anna Zielińska, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego.

5. „Fotoradary a odcinkowe pomiary prędkości – doświadczenia CANARD” Krzysztof Łazarowicz, Starszy Specjalista w Wydziale Analiz i Rozwoju Systemowego Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

6. „Wyniki kontroli NIK „Realizacja przez Policję i straże miejskie (gminne) zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom” gen. bryg. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli.

7. „Bezpieczeństwo pieszych a oznakowanie dróg” dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej.

8. „Metody oceny zagrożenia pieszych na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na przykładzie Warszawy" mgr inż. Tomasz Mackun, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, dr inż. Marcin Budzyński, mgr inż. Artur Ryś, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska.

9. „Metoda badania jakości oświetlenia dużej liczby przejść dla pieszych” dr hab. inż. Piotr Tomczuk, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska; prof. PWSZ w Ciechanowie, mgr inż. Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska.

10. „ZEBRA – inteligentny system poprawy bezpieczeństwa i komfortu na przejściach dla pieszych” mgr inż. Jarosław Schabowski, dyrektor ds. rozwoju; mgr Marcin Antonowicz, kierownik ds. marketingu i sprzedaży, Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Euroasfalt sp. z o.o.

11. „Odkształcenie poprzeczne bariery – norma PN-EN 1317-2 z 2001 i z 2010 r.” inż. Marek Bujalski, projektant, prezes ViaMens Sp. z o.o.

12. „Zastosowanie betonowych barier ochronnych w Polsce i na świecie"  mgr inż. Piotr Gacparski, (Przedstawiciel Producentów Barier Betonowych w Polsce)

13. „Przejazdy awaryjne na drogach wysokich klas technicznych” mgr inż. Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk Sp. z o.o.

14. „Postępy w realizacji projektu badawczego RID 3A „Urządzenia BRD” prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, kierownik Katedry, dr hab. inż. Wojciech Witkowski, dr inż. Stanisław Burzyński, mgr inż. Dawid Bruski,  Katedra Wytrzymałości Materiałów, dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska.

15. „Przegląd wytycznych projektowania i stosowania urządzeń BRD” dr inż. Marcin Budzyński, mgr inż. Marcin Antoniuk, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska.

16. „Problemy projektowe mocowania barier na mostach” mgr inż. Tomasz Kaczmarek, dyrektor Biura Katowice, PPprojekt Sp. z o.o.

17. „Postępy w realizacji projektu badawczego RID 3B „Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów BRD” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, mgr inż. Łukasz Jeliński , Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski, Katedra Wytrzymałości Materiałów, Politechnika Gdańska.

18. „Przegląd metod zapewnienia funkcjonalności drogowych barier ochronnych” mgr inż. Łukasz Jeliński, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Katedra Inżynierii Drogowej.

19. „Działania resortu infrastruktury i budownictwa w obszarze przepisów techniczno-budowlanych w drogownictwie.” mgr inż. Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, Departament Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

20. „Wyniki kontroli NIK „Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo - drogowych” mgr Tadeusz Winiarz, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury, Najwyższa Izba Kontroli.

21. „Nieprawidłowe zachowania kierujących podczas przekraczania linii kolejowych często nieuświadamiane jako stwarzające zagrożenie” mgr inż. Witold Olpiński, Ośrodek Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej, Instytut Kolejnictwa.

22. „Oznakowanie eksperymentalne dróg jako środek poprawy BRD i zarządzania prędkością. Projekt badawczy RID 4F” prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska;
dr inż. Mariusz Kieć, mgr inż. Sylwia Pogodzińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska.

23. „Problemy z widzialnością oznakowania pionowego w nocy w warunkach dużej wilgotności powietrza” mgr inż. Maciej Janecki, naczelnik Wydziału Dokumentacji, GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.

24. „Metody poprawy widoczności materiałów odblaskowych do oznakowania dróg w trudnych warunkach atmosferycznych” mgr inż. Jakub Kalisiak, Inżynier Rozwoju Aplikacji, 3M Poland Sp. z o.o.

25. SPIK - Inteligentne skrzyżowanie przyjazne kierowcom” dr Adam Czyżewski, Instytut Optyki Stosowanej; mgr inż. Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, IBDiM; dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM, przewodnicząca Rady Naukowej IBDiM, z-ca kier. Zakładu Mostów; IBDiM; dr inż. Jacek Malasek, członek rady naukowej IBDiM; dr inż. Dariusz Litwin, prof. INOS, członek rady naukowej INOS; dr Jacek Galas, prof. INOS, dyrektor Instytutu, Instytut Optyki Stosowanej.