panel KDBRD18

menu 2018

Patronat Honorowy

logo nik

 

 

KRBRD

 

LogotypMIpoziom

 

GDDKiA

Patronat

Logo konwent Dyrektorow bez napisow

 

 

 WIL znak

 

 

 

ITS

wrbrd logo nowe

 

 

MORD Krakow

KRZDP

Klir logo

GITD

SITK logo

IBDiM

logo OIGD CMYK pieczatka page 001

Parter Strategiczny

 

 

secutec LOGO KDBRD18

 

prowerk

Partner

 

klotoida

nissen

 

 

3M logotyp

Firma Współpracująca

logo car

1. „Stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość”. mgr Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. „Wszystkie problemy BRD w Polsce”. mgr Marek Dworak, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

3. „Wizja Zero. Hasło czy kompleksowa, długoterminowa strategia”. mgr inż. Anna Zielińska, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego

4. „Realizacja „wizji zero” w Jaworznie – 19 miesięcy bez ofiar śmiertelnych!”. mgr inż. Tomasz Tosza, zastępca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

5. „Wyniki kontroli NIK „Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych”. bryg. mgr Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli;

6. „System barier łatwo i szybkorozbieralnych”. mgr inż. Jacek Pasikowski, dyrektor Prowerk sp. z o.o.

7. „Szybkootwieralne przejazdy awaryjne oraz rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas robót drogowych”. Liliane Krafczyk, dyrektor generalny – prokurent, Secutec sp. z o.o.

8. „Działania GDDKiA na rzecz poprawy stanu BRD na drogach krajowych”. mgr inż. Norbert Wyrwich, dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych, wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego projektu badawczego RID, GDDKiA Centrala.

9. „Oznakowanie eksperymentalne dróg jako środek poprawy BRD i zarządzania prędkością. Zaawansowanie realizacji projektu badawczego RID 4F”. dr hab. inż. Stanisław Gaca, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, kierownik Katedry; dr inż. Mariusz Kieć, mgr inż. Sylwia Pogodzińska, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska.

10. „Zarządzanie prędkością za pomocą oznakowania”. dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej.

11. „Legalność zatwierdzeń projektów stałej/czasowej organizacji ruchu”. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK

12. „Wprowadzanie organizacji ruchu na drogach a legalność znaków drogowych - odpowiedzialność, konsekwencje i praktyka”. pr. dr/inż. Jonatan Hasiewicz, Kancelaria Radcy Prawnego dr Jonatan Hasiewicz; Biuro projektowe INFOZNAK

13. „Działania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa pieszych”. [15’] mgr inż. Mariusz Wasiak, ekspert, Biuro Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji

14. „Ocena jakości oświetlenia i poziomu bezpieczeństwa na wybranych przejściach dla pieszych w Warszawie”. mgr inż. Tomasz Mackun; dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW; dr inż. Marcin Budzyński; dr inż. Marcin Chrzanowicz; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG; dr inż. Wojciech Kustra; dr inż. Wiesława Pabjańczyk; mgr inż. Artur Ryś; dr inż. Joanna Wachnicka; mgr inż. Joanna Żółtowska, Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej Trafik s.c.

15. „Starania ZIKiT-u w o zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”. mgr inż. Łukasz Franek, z-ca dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

16. „Renesans transportu rowerowego – kształtowanie dróg rowerowych”. inż. Tomasz J. Stawarz, mgr inż. Jacek Michałowski, projektanci, ZNAK Gdańsk Sp. z o. o.

17. „Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych w obrębie wybranych skrzyżowań w Krakowie”. dr inż. Tomasz Kulpa; mgr inż. Sonia Kulas, absolwentka; Katedra Systemów Transportowych, Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Politechnika Krakowska

18. „Connected Roads - infrastruktura drogowa przyszłości w kontekście autonomicznego transportu”.  mgr inż. Michał Kowalski, 3M Poland Sp. z o. o.

19. „Wyniki badań symulacyjnych barier ochronnych. Efekty badań symulacyjnych wpływu łączenia pasów barier ochronnych poza słupkami”. mgr inż. Dawid Bruski, Katedra Wytrzymałości Materiałów; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska

20. „Identyfikacja uszkodzeń urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”. mgr inż. Łukasz Jeliński; mgr inż. Anna Gobis; dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry; Wydział inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, Politechnika Gdańska

21. „Amortyzator zderzeń TMA Guardian”. mgr inż. Dawid Kakowski, prokurent, Nissen Polska Sp. z o.o.

22. „Doświadczenia z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do wykorzystywania prędkości projektowej i miarodajnej w projektowaniu dróg”. dr hab. inż. Marian Tracz, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu; prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry, Politechnika Krakowska

23. „Bezpieczne przekraczanie linii kolejowych przy przewozach ładunków ponadgabarytowych” mgr inż. Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa