panel BRD21

Menu 2021

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Ze względu na sytuację epidemiczną konferencja odbędzie się w formule online.

1. Organizatorem Konferencji jest Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara.

2. Opłata za udział 1 osoby w całych KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 online (24-26 lutego) wynosi 700 zł + VAT (861 zł brutto).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia udziału lub wypełnienie formularza zgłoszenia on-line  e-mailem na adres: konferencje(at)media-prof.pl oraz dokonanie wpłaty na konto:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne Ewelina Nawara
BRE BANK 38 1140 2004 0000 3402 7261 6140
z dopiskiem „KRAKOWSKIE DNI BRD 2021” i nazwiskami uczestników.

4. Na Konferencję złożą się trzy wydarzenia branżowe: Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 (24 lutego), IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (25 lutego) oraz II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg” – OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego).

Koszt udziału w Forum PROBLEMY BRD 2021 oraz BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (24-25 lutego) wynosi 500 zł + VAT (615 zł brutto) za osobę.

Koszt udziału w Seminarium OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego) wynosi 300 zł + VAT (369 zł brutto) za osobę.

5. Uczestnikom, którzy dokonają zgłoszenia oraz płatności do 29 stycznia przysługuje rabat 40% na dział w wydarzeniach. Poniżej przedstawiamy koszty udziału po uwzględnieniu rabatu:

Koszt udziału w całych VIII KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 (24-26 lutego) wynosi 420 zł + VAT (516,60 zł brutto).

Koszt udziału w Forum PROBLEMY BRD 2021 oraz BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (24-25 lutego) wynosi 300 zł + VAT (369 zł brutto) za osobę.

Koszt udziału w Seminarium OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego) wynosi 180 zł + VAT (221,40 zł brutto) za osobę.

6. Dla Instytucji opłacających udział w Konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata może być zwolniona z podatku VAT. W celu uzyskania zwolnienia wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać stosowne oświadczenie. Brak oświadczenia będzie skutkował doliczeniem 23% VAT do faktury.

7. Opłata za udział w konferencji obejmuje:

- dostęp do platformy on-line,
- możliwość uczestniczenia w dyskusji poprzez zadawanie pytań w formie pisemnej,
- materiały konferencyjne oraz materiały merytoryczne przesyłane w formie elektronicznej przed i po wydarzeniu,
- certyfikat udziału w wydarzeniu przesyłany w formie elektronicznej.      
     

8. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora, wydarzenie nie będzie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie, zostanie wyznaczona nowa data konferencji.

9. Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa.

WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku braku możliwości wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu, uczestnik otrzyma dostęp do nagrania transmisji wydarzenia, po jego zakończeniu.